DATEREN VAN GIBSON GITAREN EN MANDOLINES
GEBASEERD OP SERIENUMMERS

Wat herhalingen van serienummers aanbelangt, spant Gibson de kroon. Gibson heeft vanaf 1900 diverse nummering methoden gebruikt, waardoor het niet eenvoudig is aan de hand van het serienummer het productiejaar te achterhalen.

Vanaf 1902 tot 1976 hebben Gibson instrumenten een serienummer of een FON (Factory Order Number) of beide. In het begin gebeurde dit echter niet consistent, zodat er ook instrumenten zijn zonder identificatie.

Waar vind je het serienummer
Het serienummer is gestempeld of geponsd te vinden aan de achterzijde van de headstock of bij akoestisch in het klankgat. De akoestische modellen worden sinds eind 1989 vervaardigd in Bozeman, Montana.

Als je het bouwjaar van jouw Gibson gitaar of mandoline wil weten, kun je dat ontcijferen met de serienummer decoder, of vinden in de onderstaande tabellen.

Gibson serienummer datum decoder (v3.1)
Andere decoders
EpiphoneIbanez
ESPMartin
FenderPRS
GibsonRickenbacker
GretschSamick
GodinSquier
GuildTaylor
HfnerYamaha
Jackson


Gibson Fabrieks Order Nummers (FON) met een letter van 1935 tot 1941
De FON bestaat uit een partijnummer van meestal 4 cijfers, met daarna een een letter (soms eerst een spatie), gevolgd door een 1 of
2 cijfers (rangschikking).
1935-1937: Letter tussen de partijnummer en het volgnummer.
   Bijv. 0123 A5
1938-1941: Twee of drie letters voor volgnummer. De eerste letter,
   is het jaar. Wanneer er een tweede letter volgt is dat de code voor
   het merk van het instrument. (G = Gibson, K = Kalamazoo,
   W = Recording King (Montgomery Wards).
   Volgt er als derde letter een E, staat die voor Elektrisch.
Uitzonderingen: Sommige high-end modellen en steel guitars van
   1939-1940 hebben de letter A toegevoegd gekregen aan de
   voorvoegsels D, E of F.

1e Letter PRODUCTIEJAAR
A 1935
B 1936
C 1937
D en DA 1938
Ex (x = willekeurige letter) 1939
F en FA 1940
E (zonder vervolg letter) 1941
G 1941
H 1942
Fabrieks Order Nummers met een letter van 1952 tot 1961

De letter gaat vooraf aan de partijnummer in de FON, en geeft het jaar van de productie aan.
Van het partijnummer zijn de eerste 4 cijfers van de FON, gevolgd door een 1 of 2-cijferige volgnummer. Deze letter moet vr de FON partijnummer staan. Bijv. Y1234 23

Van 1952 tot 1961 werd dit gedaan op archtop modellen en staat
gestempeld aan de binnenkant van het F-gat.
Op flat tops werd het op de hals blok gestempeld.

FON PRODUCTIEJAAR
Z 1952
Y 1953
X 1954
W 1955
V 1956
U 1957
T 1958
S 1959
R 1960
Q 1961
Gibson serienummers, 1952 tot 1961, solid body model

Een met inkt gestempeld nummer aan de achterkant van de headstock.

De solid bodys van Gibson kwamen in 1952 uit. Gibson gebruikte toen nog geen serienummers maar startte daarmee in 1953.

Het eerste cijfer van het serie nummer is het laatste cijfer van het jaar. Als het gestempelde nummer uit 5 cijfers bestaat, zit er een spatie tussen het eerste en tweede cijfer (een scheiding tussen het laatste cijfer van het jaar en het werkelijke serienummer).

Wanneer het een 6 cijferig serienummer betreft is er geen spatie, omdat het hoogste getal van 4 cijfers (9999) is overschreden en de spatie dus opvult. Dit was het geval in de jaren 1955, 1956, 1959 en 1960.

In 1955 vergat Gibson om de reeks serienummers weer terug te
zetten op 0001. Men had dus alleen het jaar van 4 naar 5 gezet.
Om deze reden werd de reeks van 4 cijferige serienummers na
9999 overschreden.
Vandaar 5 cijfers en geen ruimte tussen het jaar (5) en het serienummer. (na 5 9999 kwam 510000)

Blijkbaar was de productie hoog in 1956 want 6 9999 wordt overschreden. Ook in 1959 en 1960 was er een hoge productie,
9 9999 wordt overschreden naar 932 000 of hoger.
Dus, van de productie in 1959 kan een 1, of 3 het tweede cijfer zijn.

Gibson stopte met het de gestempelde serienummers eind 1960, hoewel er in 1961 nog een paar instrumenten zijn gemaakt gemaakt met een "1" als voorvoegsel. Enkele steel guitars en Les Paul's uit
1961 hebben zo'n serienummer.

Een andere uitzondering op de bovenstaande regels is in het najaar van 1958, waar een aantal Les Paul Juniors en Specials een viercijferig serienummer hadden.


Eerste cijfer PRODUCTIEJAAR
Geen 1952
3 1953
4 1954
5 1955
6 1956
7 1957
8 Eind 1958 hadden een aantal LP Juniors/Specials een vier cijferig serienummer zonder voorafgaand jaarcijfer 1958
9 1959
0 1960
1 (zeldzaam) 1961Gibson serienummers, van februari 1961 tot 1970
Gibson begon 1961 met een nieuw serie benummeringssysteem.
Men wou een meer gestructueerde serie volgorde aanbrengen
maar in de praktijk gebeurde het tegenovergestelde.
In deze periode werden nummers hergebruikt, en in veel gevallen
zijn de nummers niet strikt toegepast voor de opeenvolgende jaren.

Bij alle modellen, is het serienummer aan de achterkant van de headstock gestempeld. Een aantal serienummers zijn van 1963 tot 1969 gedupliceerd. Uit deze periode zijn de 5-cijferige en 6-cijferige nummers makkelijk te verwarren en geeft een verkeerd jaartal.

Serienummer PRODUCTIEJAAR

0100 - 424401961
42441 - 611801962
61450 - 642221963
64240 - 710401964
71041 - 96600 1962 (enkelen 1963 en 1964)
96601 - 999991963
000001 - 0999991967 (alle 6-cijferige nummers beginnend met 0 zijn uit 1967)
100000 - 1060991963 of 1967
106100 - 1068991963
109000 - 1099991963 of 1967
110000 - 111549 1963
111550 - 115799 1963 of 1967
115800 - 1182991963
118300 - 1209991963 of 1967
121000 - 1399991963
140000 - 1401001963 of 1967
140101 - 1443041963
144305 - 1443801964
144381 - 1498641963
149865 - 1498911964
149892 - 1529891963
152990 - 1742221964
174223 - 1766431964 of 1965
176644 - 2503351964
250336 - 3059831965
306000 - 3109991965 of 1967
311000 - 3201491965
320150 - 3206991967
320700 - 3291791965
329180 - 3301991965 of 1967
330200 - 3322401965, 1967 of 1968
332241 - 3480921965
348093 - 3491001966
349121 - 3686381965
368640 - 3698901966
370000 - 3709991967
380000 - 3853091966
390000 - 3909981967
400001 - 4066661966
406667 - 4096701966 - 1968
409671 - 4109001966
410901 - 419999(niet bekend)
420000 - 4291931966
500000 - 5009991965, 1966, 1968 of 1969
501009 - 5016001965
501601 - 5017021968
501703 - 5027061965 of 1968
503010 - 5031091968
503405 - 5209551965 of 1968
520956 - 5300561968
530061 - 5308501966, 1968 of 1969
530851 - 5309931968 of 1969
530994 - 5399991969
540000 - 5407951966 of 1969
540796 - 5450091969
555000 - 5579991966
558000 - 5674001969
570087 - 5706431966
570645 - 5707551966 of 1967
570857 - 5709641966
580000 - 5800801969
580086 - 5809991966, 1967 of 1969
600000 - 6009981966, 1967, of 1968 (low end modellen)
600000 - 6060901969 (high end modellen)
700000 - 7008031966, 1967 of 1969
750000 - 7509991968 of 1969
800000 - 8009991966, 1967, 1968 of 1969
801000 - 8128381966 of 1969
812900 - 8199991969
820000 - 8200871966 of 1969
820088 - 8238301966
824000 - 8249991969
828002 - 8474881966 of 1969
847499 - 8589991966 of 1969
859001 - 8919991967
892000 - 8969991968
897000 - 8989991967 of 1969
899000 - 8999991968
900000 - 9099991970
910000 - 9999991968

Gibson serienummers, begin tot midden jaren zeventig
Van 1970 tot 1975 werden de 6 cijferige serienummers random aangemaakt.
In een willekeurige volgorde werden nummers op de achterzijde van de headstock gestempeld. Bij sommige instrumenten voorafgaand door een letter.

In 1970 werden de oranje labels in de klankkast van akoestische gitaren vervangen door wit met oranje rechthoekige etiketten.

Nieuwe labels vanaf 1970

De elektrische modellen werden voorzien van een rechthoekige met zwarte en paarse driehoek.
Ook werd vanaf 1970 "MADE IN USA" op de achterkant van de headstock gestempeld. Sommige instrumenten uit de jaren vijftig hadden ook al zo'n stempel.
Gibson serienummers,1970 - 1975
Nadat de productie door Gibson's nieuwe bedrijf Norlin (1969-1986) werd voortgezet bleef hetzelfde verwarrende zescijferige serile systeem uit de jaren zestig, tot 1975 gehandhaafd. (zie: Norlin)
Dit betekent dat instrumenten met hetzelfde serienummer of in de jaren '60 of in de jaren '70 zijn geproduceerd.

Gitaren kregen zes cijfers in willekeurige volgorde, en in sommige gevallen werden deze voorafgegaan door een letter, die geen zinvolle betekenis leek te hebben.

Denk er aan dat de serienummers tussen 1970 en 1975 een herhaling kan zijn van de serienummers uit 1964 en 1965. In 1970 hadden sommige 6 cijferige serienummers de letter A als achtervoegsel.

De tabel hieronder toont de jaren waarop de nummers betrekking kunnen hebben.


Serienummer bereik PRODUCTIEJAAR
000000 t/m 099999 1973
100000 t/m 199999 1970 t/m 1975
200000 t/m 299999 1973 t/m 1975
300000 t/m 399999 1974 t/m 1975
400000 t/m 499999 1974 t/m 1975
500000 t/m 599999 1974 t/m 1975
600000 t/m 699999 1970 t/m 1972 en 1974 t/m 1975

Limited Editions
De limited editions van 1975 tot 1977 hebben een goudkleurig serienummer en opdruk "Made in USA". Deze serienummers worden voorafgegaan door 2 cijfers. 99 = 1975, 00 = 1976 en 06 = 1977.Serienummers 1977 - Juni 2005
Het meest duurzame nummerings systeem van Gibson werd gelanceerd in 1977, een acht-cijferig nummer. Het eerste en vijfde cijfer vertegenwoordigde het bouwjaar. De drie tussenliggende cijfers, de dag van dat jaar. De cijfers zes tot acht gaven het volgnummer aan.
Bijv: 80923015
80923015 is: 1983, dag 092 (dag 92 van 1983 is 2 April), productienummer 015.

Na de opening van de nieuwe fabriek in Nashville, werden in de volgnummers ook de productie plaats opgenomen. 001 tot 499 verscheen op instrumenten gebouwd in Kalamazoo, 500 tot 999 gebouwd in Nashville.

Ook na de sluiting van de fabriek in Kalamazoo in 1984, werd deze werkwijze tot 1989 in Nashville voortgezet.

In Juli 2005 werd dit 8 cijferig systeem bijgewerkt door er 1 cijfer aan toe te voegen. Het 6e cijfer is nu het batch(partij)nummer, en de 3 laatste cijfers zijn het volgnummer van de batch. Het volgnummer loopt van 500 tot en met 699.
Bijv:113142030 is het 30e instrument uit batch 4 van 11 mei 2014.
Wanneer 699 is bereikt wordt het batchnummer met 1 verhoogd, en het volgnummer teruggezet naar naar 500.
Dit coderingssysteem werd tot 2014 gebruikt.

Begin 2014 werd dit systeem weer veranderd. De dag- en de batchnummer werden niet meer in het serienummer verwerkt.
Het serienummer bestaat nu uit 9 cijfers waarvan de eerste 2 het jaartal aanduiden en de volgende 7 cijfers het volgnummer.
160001234 is bouwjaar 2016 met volgnummer 0001234.


Serienummer slagstempel machine Gibson fabriek


In April 2019 heeft Gibson de fabriek in Memphis gesloten.
De productie van de "USA made" solid body gitaren worden nu alleen in Nashville vervaardigd.Wanneer je geen serienummer kunt vinden in of op de gitaar, kun je de leeftijd van een semi/elektrische gitaar bij benadering achterhalen aan de hand van de potentiometers. De code op potentiometers geeft informatie geeft over de fabrikant en het jaar en de week wanneer deze is gemaakt. Zie: Dateren potentiometers

Ook kan het gebruikte logo van Gibson een aanwijzing geven over het bouwjaar. (bij benadering)

1902-1920

1920-1933

1933-1947

1943-1947

1947-heden
Het eerste (1902-1920) logo op de gitaren van Gibson was in een cursief lettertype, ingelegd met paarlemoer. Sommige exemplaren van 1903 tot 1907 waren stonden niet schuin, of hadden helemaal geen logo.

Gedurende de periode van eind jaren 1920 tot 1933 werd het logo niet meer schuin geplaatst. Van sommige flattop gitaren uit dit tijdperk werd het woord "The" uit het logo weg gelaten. Van eind 1933 tot 1943 had Gibson "The" van al hun logo's achterwege gelaten. De originele dunne letters werden na 1933 vervangen door een dikker lettertype.

Van 1943 tot 1947 was het logo een in dik goud gedrukt, ook wel het bannerlogo genoemd. Sommige modellen zoals de LG-2 en de selecteer L-50s, hebben een echt spandoek in het midden van de headstock met de tekst "Only a Gibson Is Good Enough".

Het "geblokte" logo deed zijn intrede na de Tweede Wereldoorlog en is tot op de dag van vandaag het gezicht van Gibson.
Tussen 1968 en 1981 werd op sommige gitaren de punt op de "i" weggelaten. De meeste modellen krijgen in 1972 al weer een punt op de "i",
de rest volgt vanaf 1981.