DATEREN VAN FENDER GITAREN AAN DE HAND VAN SERIENUMMERS

Fender's productiemethoden uit de vroege jaren vijftig hadden als gevolg dat de nummers soms niet opeenvolgend zijn. Ook overlappingen van serienummers en jaartallen komen met regelmaat voor.

Waar vind je het serienummer
De serienummers zijn door de jaren heen op verschillende plaatsen van de gitaar aange-
bracht. Aan de bovenkant van de halsplaat, op de voor- of aan de achterzijde van de kop of op de afdekplaat van de vibrato. (Stratocasters) Tussen 1973 en 1981 waren er perioden dat dit niet consequent gebeurde.

Serienummer achterzijde van de kop    Serienummer op de kamplaat    Serienummer op de halsplaat


Als je wil weten wat het bouwjaar van jouw Fender gitaar is, kun je dat ontcijferen met de serienummer decoder, of vinden in de onderstaande tabellen.

Fender serienummer datum decoder  (v2.1)

Hoewel een serienummer bruikbaar is voor het ruwweg bepalen van de leeftijd van een gitaar, is dit vaak niet de precieze datum. Als gevolg door de overlap tussen jaren zijn Fender-serienummers ook niet per definitie chronologisch. In het verleden (dan spreken we over voor 1976) werden de serienummers vaak willekeurig toegewezen.
Om enigzins het juiste bouwjaar van voor deze periode (1976) te benaderen is om ook de datums op van de hals en potmeters te controleren. Meestal is de productiedatum gestempeld of geschreven aangebracht op het uiteinde (hiel) van de hals. Om deze te kunnen lezen zal de hals van de body moeten worden geschroefd.


Hals datering

De meeste specificaties voor een bepaalde Fender gitaar, zijn niet of nauwelijks veranderd. Hoewel er periodes zijn geweest waarin grote veranderingen optraden zoals de overname van Fender door CBS, en de overgang van CBS Fender naar de huidige eigenaar (Fender Musical Instruments Corporation), zijn de meeste modellen in het algemeen dus niet veranderd.

Bij Stratocasters van begin jaren vijftig werden de serienummers gestempeld op de achterkant van de vibrato afdekplaat. Op sommige Telecasters bij de kamplaat tussen de pick-up en de zadels.

Octrooinummers
Tussen 1960 en 1977 werden er aan de modellen verschillende octrooinummers toegevoegd. Deze werden in de kop onder het
Fender logo gestempeld.
Octrooinummers

Voorbeeld:
PAT, 2,573,254 2,968,204 3,143,028 2,976,755 DES 187304

2,573,254 is voor pick-up en de brug combinatie.
2,968,204 is het in 1961 toegekend pattent voor de single
coil pick-up onder andere voor de Jaguar, Stratocaster, Duosonic.
3,143,028 is het in augustus 1964 verleende patent voor Fender's verstelbare hals constructie.
2,976,755 is voor het split coil pickup ontwerp. (sinds 1957 gebruikt op de Precision Bass)

Het DES nummer is het serienummer.
Esquires, Broadcasters en Telecasters 1950 tot 1954.
De serienummering voor deze drie modellen is te vinden op de kamplaat en heeft geduurd tot begin 1954.
Fender stapte in dat jaar toen over naar een serienummering op de halsplaat voor alle modellen.


SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
0001 tot 0999 1950 tot 1952
1000 tot 5300 1952 tot 1954
Precision bassen van 1951 tot 1955.
Er is enige overlapping van de serienummers en jaartallen.
Tot 1955 werd het serienummer aangebracht op de kamplaat.
Hoewel Fender dus al in 1954 was overgestapt het serienummer voor
alle modellen op de halsplaat aan te brengen, werd het bij sommige Precison's nog steeds op de kamplaat gestanst.

SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
100 tot 400 1951 tot 1952
0001 tot 0999 1952-1954
1000 tot 2000 1953 tot 1955
Alle modellen

In de onderstaande tabel zie je de Fender serienummers zoals die werden gebruikt van 1950 tot 1964.
De serienummers zijn in principe chronologisch, maar zoals al gezegd zijn als gevolg van Fender's productiemethodes, er een aantal serienummers en jaren die elkaar overlappen.
De enige manier om te proberen de datum te achterhalen is de hals van de body te verwijderen. Als het jaartal onleesbaar is, kan het ook op de body onder de slagplaat of in de holte waarin de elementen zitten, staan geschreven.SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
Tot 6000 1950 tot 1954
Tot 10.000 1954 tot 1956
10.000 1955 tot 1956
10.000 tot 20.000 1957
20.000 tot 30.000 1958
30.000 tot 40.000 1959
40.000 tot 50.000 1960
50.000 tot 70.000 1961
60.000 tot 90.000 1962
80.000 tot 90.000 1963
90.000 Tot L10.000 1963
L10.000 Tot L20.000 1963
L20.000 Tot L50.000 1964

In januari 1965 werd Fender overgenomen CBS Corporation. Al is dat
aan de serienummers niet direct te herleiden.
CBS bleef de gitaren maken met behulp van het aanwezige, gereed-
schap, onderdelen, en het serienummerings systeem.

In de volgende tabel zie je de serienummers zoals die werden gebruikt
van 1965 tot 1976. Ook hier zijn er een aantal nummers en jaren die elkaar overlappen. SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
L50.000 Tot L90.000 1965
100.000 1965
100.000 tot 200.000 1966 tot 1967
200.000 1968
200.000 tot 300.000 1969 tot 1970
300.000 1971 tot 1972
300.000 tot 500.000 1973
400.000 tot 500.000 1974 tot 1975
500.000 tot 700.000 1976

In de volgende tabel zie je de meest voorkomende Fender serienummers van 1976 tot heden.
Let op de introductie van de S als voorvoegsel bij de serienummers. De S staat voor het decennium van de jaren zeventig, een poging van CBS om serienummers om het jaar van de productie te identificeren. De E staat het decennium van de jaren tachtig en werd in 1979 ingevoerd. Maar ook hier zijn er een aantal overlappingen en is de verwijzing naar de juiste productiedatum soms vaag.

 SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
76 + 5 cijfers
S6 + 5 cijfers
1976
S7 + 5 cijfers
S8 + 5 cijfers
1977
S7 + 5 cijfers
S8 + 5 cijfers
S9 + 5 cijfers
1978
S9 + 5 cijfers
E0 + 5 cijfers
1979
S9 + 5 cijfers
E0 + 5 cijfers
E1 + 5 cijfers
1980
S9 + 5 cijfers
E0 + 5 cijfers
E1 + 5 cijfers
1981
In 1982 werd de U.S. Vintage Series ingevoerd met de V als voorvoegsel voor het serienummer. SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
E1 + 5 cijfers
E2 + 5 cijfers
E3 + 5 cijfers
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1982
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
E2 + 5 cijfers
E3 + 5 cijfers
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1983
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
E3 + 5 cijfers
E4 + 5 cijfers
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1984
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)

In maart 1985 verkocht CBS Corporation Fender aan een groep van private investeerders onder leiding van William Schultz, waarbij het bedrijf de huidige naam Fender Musical Instruments Corporation kreeg.

De overgang naar de nieuwe eigenaren valt niet af te leiden aan de
serienummers, doordat men het nummeren op dezelfde wijze bleef
hanteren. SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
E3 + 5 cijfers
E4 + 5 cijfers
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1985
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1986
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
E4 + 5 cijfers
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1987
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
E4 + 5 cijfers
E8 + 5 cijfers
V + 4, 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1988
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
E8 + 5 cijfers
E9 + 5 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)

1989
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)

In 1990 kwam de N als voorvoegsel voor de serienummers, en staat voor de jaren negentig. De nummers en stickers worden ver van te voren geproduceerd. Door een fout in de fabriek zijn in 1990 N9 stickers (die waren bedoeld voor gebruik in 1999) aangebracht op een aantal instrumenten die in dat jaar zijn gebouwd. Als gevolg hiervan, zul je een aantal in 1990 gebouwde gitaren kunnen tegenkomen met een N9 serienummer.
De gitaren uit 1990 hebben het serienummer op de voorkant van de kop. Fender verplaatste het serienummer naar de achterkant in 1996.


 SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
N9 + 5 cijfers
N0 + 5 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1990
(Voor U.S. Vintage Series, controleer datum op hals voor specifiek jaar)
N1 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1991
N1 + 5 of 6 cijfers
N2 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1992
N3 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1993
N4 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1994
N5 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1995
N6 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1996
N7 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1997
N8 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Series)
1998
N9 + 5 of 6 cijfers
V + 5 of 6 cijfers (U.S. Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecasters)
1999In 2000 werd de Z voor de cijfers toegevoegd.
Een Z0 voorvoegsel dateert uit 2000, een Z1 uit 2001 enz.
De U.S. Deluxe Series hebben dezelfde norm maar met de toevoeging
van een D voor de Z, bijv. DZ1, DZ2 enz. Maar ook hier zijn er weer
overlappingen van nummers en jaren.


 SERIENUMMERS PRODUCTIEJAAR
N9 + 5 of 6 cijfers

Z0 + 5 of 6 cijfers

DZ0 + 5 of 6 cijfers (Am. Deluxe)

 

V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Serie smet uitzondering van de '52 Telecaster)

2000
Z0 + 5 of 6 cijfers

Z1 + 5 of 6 cijfers

DZ1 + 5 of 6 cijfers (Am. Deluxe)

 

V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Series met uitzondering van de '52 Telecaster)

2001
Z1 + 5 of 6 cijfers
Z2 + 5 of 6 cijfers
DZ2 + 5 of 6 cijfers (Am. Deluxe)
V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Series met uitzondering van de '52 Telecaster)
2002
Z2 + 5 of 6 cijfers
Z3 + 5 of 6 cijfers
DZ3 + 5 of 6 cijfers (American Deluxe Series)
V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Series met uitzondering van de '52 Telecaster)
2003
Z3 + 5 of 6 cijfers
Z4 + 5 of 6 cijfers
DZ4 + 5 of 6 cijfers (Am. Deluxe)
V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Series met uitzondering van de '52 Telecaster)
XN4 + 4 cijfers
2004
Z4 + 5 of 6 cijfers
Z5 + 5 of 6 cijfers
DZ5 + 5 of 6 cijfers (Am. Deluxe)
V + 5 of 6 cijfers (American Vintage Series met uitzondering van de '52 Telecaster)
XN5 + 4 cijfers
2005
10 + 7 cijfers
(American Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecaster)
Eind 2009 - Maart 2010
US + 8 cijfers
De eerste twee cijfers van het nummer geven het fabricagejaar aan.
(American Vintage Series met uitzondering van de
'52 Telecaster)
Beginnend in Maart 2010De volgende serienummers vallen enigszins buiten de bekende Fender benummering.
Als je bedenkingen hebt over een oneven serienummer, kijk dan in
onderstaande tabel of je de nummer samenstelling hier kunt vinden.SERIENUMMER BESCHRIJVING
AMXN + 6 cijfers California Series elektrische gitaren en bassen, '97 en '98
DN + 6 cijfers American Deluxe serie instrumenten, '98 en '99
NC(6 cijfers) Squier Strat Bullets (zie Squier serienummers)
FN(6 cijfers) In de VS gemaakte gitaren en bassen bestemd voor export. Sommigen zijn niet ge-exporteerd of zijn teruggezonden.
I(7 cijfers) Een gelimiteerd aantal van deze I-serie gitaren zijn gemaakt in '89 en '90. Ze waren gemaakt voor de voor de export en hebben een stempel 'Made in USA.' aan het eind van de hals.
LE(6 cijfers) Blonde Jazzmasters en Jaguars gemaakt in 1994. Als promotieartikel verkocht in 3 delige set met een blonde Deluxe versterker.
CN(6 cijfers)
VN(6 cijfers)
In Korea vervaardigde Fender/Squier gitaren. (datering onduidelijk)
CA(5 cijfers) Gold Strat 1981, '82 en '83
CB(5 cijfers) Precision Bass Special van 1981, CB(5 cijfers) Gold Jazz Bass van 1982
CC(5 cijfers) Walnut Strat 1981, '82 en '83
CE(5 cijfers) Precision Bass Special van 1981, Black en Gold Tele van 1981 en 1982
CD(5 cijfers)
CO(5 cijfers)
Precision Bass Special (Walnut) van 1982
GO(5 cijfers) Precision Bass Special (Walnut) van 1982, Gold Strat 1982 en 1983
D(6 cijfers) Jazz Bass van 1982
SE(6 cijfers)
SN(6 cijfers)
SZ(6 cijfers)
Gesigneerde Series Instrumenten
SE8(5 cijfers)-'88, SE9(5 cijfers)-'89
SN0(5 cijfers)-'90, SN1(5 cijfers)-'90, SN2(5 cijfers)-'92, enz.
SZ0(5 cijfers)-'00, SZ1(5 cijfers)-'01, SZ2(5 cijfers)-'02, enz.
3 cijfers OF 500 35e Anniversary Strat van 1989-1990
G(6 cijfers) "STRAT" uit ca. 1980, (Gold hardware, 2 standen tonen draaischakelaar)
4 cijfers gestanst op kamplaat U.S. '52 Vintage Telecaster 1982-1988 (Check de hals voor specifiek jaar)
5 cijfers gestanst op kamplaat U.S. '52 Vintage Telecaster 1988-present (Check de hals voor specifiek jaar)
T(6 cijfers) Tribute series instrumenten
C(6 cijfers) Collectors Series
XN(5 cijfers) FSRs en '52 Telecasters
Wanneer je geen serienummer kunt vinden van de gitaar (onleesbaar, weggesleten), kun je de leeftijd van een semi/elektrische gitaar bij benadering achterhalen aan de hand van de potentiometers. De code op potentiometers geeft informatie geeft over de fabrikant en het jaar en de week wanneer deze is gemaakt. Zie: Dateren potentiometers

Ook kan het gebruikte logo van Fender een indicatie zijn uit welke periode de gitaar stamt. Of het een origineel model is of een vintage (ook daar worden de oude logo's weer gebruikt) hangt af van je eigen inschatting over de ouderdom van de gitaar.

spaghetti-logo 1950-1965

transition logo 1960-1967

CBS era logo 1967-

Fender heeft 3 verschillende logo's voor gitaren gebruikt. Het originele logo, ook wel "spaghetti-logo" genoemd, het overgangs-logo (transition logo) en het CBS tijdperk logo.
Het spaghetti-logo werd gebruikt in de jaren 1950 en is zo genoemd om zijn dunne zilverkleurige schrijfletter omrand met een dunne zwarte lijn. Dit logo werd gebruikt in de jaren vijftig tot midden jaren zestig.

Eind 1959 werd een nieuw logo ontworpen door designer Robert Perine en Leo fender zelf.
Het logo heeft vettere goudkleurige letters met een dikkere zwarte rand. Het logo kreeg later de naam overgangs-logo (transition logo), omdat het de periode overbrugde tussen het dunne spaghetti-logo en het CBS-tijdperk. De eerste gitaar die met dit nieuwe logo werd geprsenteerd was de Jazz Bass in 1960. Alle nieuwe modellen kregen vanaf dat moment het nieuwe logo.

In 1967 na de overname van Fender door CBS, bleef het ontwerp hetzelfde maar werden de letters zwart met een goudkleurige omranding.